Meer over de Gruitpoort

Visie 

De Gruitpoort is een creatieve broedplaats. In de Gruitpoort wordt iedereen uitgedaagd om ideeën vorm te geven. De Gruitpoort zoomt daardoor in op de grote en kleine vraagstukken die spelen in de wereld van de Achterhoekse inwoner. We brengen creatieve verbindingen tot stand tussen mensen en met partners en dragen zo bij aan een betere wereld.

Missie 

De Gruitpoort is een creatieve broedplaats Door een veelheid aan creatieve standpunten te stimuleren en mensen te faciliteren hún standpunt te ontwikkelen, dragen we actief bij aan een optimale participatie van de samenleving. Om dit te bereiken willen wij in 2020: – Worden (h)erkend als co-creator en regisseur van originele cultureel-maatschappelijke initiatieven – Een voorbeeldfunctie vervullen in en buiten de regio – Op onze dienstverlening positief gewaardeerd worden In onze resultaatdoelstellingen 2017-2020 per programma hebben we deze missie in meetbare doelen geformuleerd. Deze stellen we jaarlijks bij.